به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ حدود ٢٣٨٨ میلیارد تومان سود خالص محقق نمود که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ١٢٧ درصدی داشته است.
«ومهان» در سال ٩٩ چقدر سود ساخت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 حدود 2388 میلیارد تومان سود خالص محقق نمود که نسبت به دوره مشابه قبل رشد 127 درصدی داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.