به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه تجارت نو در مدت ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ٢١٩ میلیارد تومان حق بیمه صادره به دست آورد.
بررسی روند حق بیمه صادره در بیمه تجارت نو

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه تجارت نو در مدت 2 ماهه منتهی به اردیبهشت حدود 219 میلیارد تومان حق بیمه صادره به دست آورد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.