به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پلیمر آریا ساسول در ٢ماهه منتهی به سال ١۴٠٠ از فروش محصولات خود ٣٣٨۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که ١۶٢۶ میلیارد تومان متعلق به ماه اردیبهشت می باشد . فروش اردیبهشت از مجموع فروش ٢ماهه اول سال گذشته بیشتر است.گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١١٣ درصد رشد داشته است.گزارش بسیار خوبی است.
جهش چشمگیر فروش آریا ساسول در ٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پلیمر آریا ساسول در 2ماهه منتهی به سال 1400 از فروش محصولات خود 3384 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که 1626 میلیارد تومان متعلق به ماه اردیبهشت می باشد . فروش اردیبهشت از مجموع فروش 2ماهه اول سال گذشته بیشتر است.گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 2 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 113 درصد رشد داشته است.گزارش بسیار خوبی است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.