به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با قیمت اعمال ١۵،۶۴۶ و تاریخ سررسید ٢ آذر ١۴٠١ منتشر می شود.
اوراق اختیار فروش تبعی بر روی «ومهان» منتشر می شود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با قیمت اعمال 15،646 و تاریخ سررسید 2 آذر 1401 منتشر می شود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.