به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، صنایع سیمان غرب نرخ فروش سیمان پاکتی تیپ ٢ را از ۴،٢٨٠،٠٠٠ ریال به ۴،٧٩٣،۶٠٠ ریال افزایش داد.
صنایع سیمان غرب افزایش نرخ داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، صنایع سیمان غرب نرخ فروش سیمان پاکتی تیپ 2 را از 4،280،000 ریال به 4،793،600 ریال افزایش داد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.