به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان خاش در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١۴٠٠ حدود ٣١ میلیارد تومان فروش داشته است که ١٨ میلیارد تومان متعلق به ماه اردیبهشت می باشد.
روند فروش ماهانه در سیمان خاش

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان خاش در 2 ماهه منتهی به اردیبهشت 1400 حدود 31 میلیارد تومان فروش داشته است که 18 میلیارد تومان متعلق به ماه اردیبهشت می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.