به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم نقد شوندگی و کاهش قیمت سهم با سوء نیت به استحضار می رساند هیات مدیره درخواست تحقیق و بررسی و نظارت جدی در نماد معاملاتی این شرکت و در صورت احراز تخلف اقدامات لازم را از طریق نهادهای ذیربط سازمان محترم بورس و اوراق بهاء دار جهت صیانت از حقوق سهامداران را دارد
شفاف سازی «لکما» در خصوص شایعه دستکاری قیمت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم نقد شوندگی و کاهش قیمت سهم با سوء نیت به استحضار می رساند هیات مدیره درخواست تحقیق و بررسی و نظارت جدی در نماد معاملاتی این شرکت و در صورت احراز تخلف اقدامات لازم را از طریق نهادهای ذیربط سازمان محترم بورس و اوراق بهاء دار جهت صیانت از حقوق سهامداران را دارد