به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٨٧۶ ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره قبل زیان ١١٣ ریالی شناسایی کرده بود.
شناسایی سود ٨٧۶ ریالی در بهشت پارس

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 876 ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره قبل زیان 113 ریالی شناسایی کرده بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.