به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۵٩٢ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶٢ درصدی داشته است.
«شاروم» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی ارومیه در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 592 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 62 درصدی داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.