بورس ٢۴ : بر مبنای اعلام ستاد انتخابات کشور ٢٨ خرداد ماه سال جاری انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. رویدادهای سیاسی یکی از مهمترین عواملی است که بر بازار سرمایه اثرگذاری دارد. به همین دلیل مروری خواهیم داشت بر حال و هوای بازار سرمایه در سال های ابتدایی دولت ها و شرایط قبل و بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. بر اساس آمار موجود از کل ٧ سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یعنی سال های ٧٢، ٧۶، ٨٠، ٨۴، ٨٨، ٩٢ و ٩۶ بازار سرمایه به جز سال های ٧٢، ٧۶ و ٨۴ در سایر سال هایی که انتخابات برگزار شده، بازدهی مثبت داشته و روند کلی شاخص کل در طول سال مورد نظر صعودی بوده است. در سال ٧٢ شاخص کل از ابتدای سال تا پایان سال ٧ درصد افت داشت و از محدوده ۴٣۵ واحد به ۴٠٣ واحد رسید. جالب آن که ۶۶ درصد از این افت ٣٢ واحدی شاخص قبل از برگزاری انتخابات رخ داد.
رفتار بازار سرمایه در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چگونه است؟

بورس۲۴ : بر مبنای اعلام ستاد انتخابات کشور 28 خرداد ماه سال جاری انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. رویدادهای سیاسی یکی از مهمترین عواملی است که بر بازار سرمایه اثرگذاری دارد. به همین دلیل مروری خواهیم داشت بر حال و هوای بازار سرمایه در سال های ابتدایی دولت ها و شرایط قبل و بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری.

بر اساس آمار موجود از کل 7 سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یعنی سال های 72، 76، 80، 84، 88، 92 و 96 بازار سرمایه به جز سال های 72، 76 و 84 در سایر سال هایی که انتخابات برگزار شده، بازدهی مثبت داشته و روند کلی شاخص کل در طول سال مورد نظر صعودی بوده است.

در سال 72 شاخص کل از ابتدای سال تا پایان سال 7 درصد افت داشت و از محدوده 435 واحد به 403 واحد رسید. جالب آن که 66 درصد از این افت 32 واحدی شاخص قبل از برگزاری انتخابات رخ داد.

در سال 76 نیز بازدهی شاخص کل منفی بود. ارتفاع آن در ابتدای سال 1،936 واحد بود که در پایان سال با افت 15 درصدی به 1،653 واحد تنزل یافت. 10 درصد از این ریزش 283 واحدی شاخص پیش از انتخابات به وقوع پیوست.

در سال 80 میانگین بازدهی بازار مثبت شد. شاخص کل از 2،978 واحد در ابتدای سال 26 درصد رشد داشت و به 3،758 واحد در پایان سال صعود کرد. جالب آن که نیمی از این رشد 780 واحدی شاخص در ابتدای سال و تا پیش از برگزاری انتخابات اتفاق افتاد.

در دوره بعدی انتخابات یعنی در سال 84 بازدهی بازار منفی شد. شاخص کل که در ابتدای سال در ارتفاع بالای 12 هزار واحدی قرار داشت در پایان سال به محدوده 9،459 واحد افول کرد. در این سال بازدهی شاخص تا انتخابات مثبت و با رشد 3 درصدی همراه بود اما پس از آن بازار در مسیر سراشیبی قرار گرفت.

در سال 88 بازدهی سالانه شاخص به 57 درصد رسید. در این سال ارتفاع شاخص کل از محدوده 7،967 واحد به 9،343 واحد رسید. تقریبا یک سوم رشدی که بازار در کل سال 88 تجربه کرد تا قبل از انتخابات اتفاق افتاد.

سال 92 که بیشترین میزان بازدهی بازار را در کل سال های انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم، شاخص کل با 108 درصد افزایش از محدوده 38 هزار واحد به بالای 79 هزار واحد رسید. در این سال 19 درصد از رشد 7،631 واحدی شاخص کل قبل از انتخابات و بخش عمده آن پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست.

و سال 96 که تا قبل از امسال، آخرین انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، میانگین بازدهی بازار 25 درصد بود و ارتفاع شاخص که در ابتدای سال در محدوده 77 هزار واحد قرار داشت در پایان سال به بیش از 96 هزار واحد ارتقا یافت. 16 درصد از رشد 3،114 واحدی که شاخص در کل سال 96 تجربه کرد تا قبل از انتخابات رخ داد و در واقع بخش عمده بازدهی بازار در این سال پس از انتخابات بود.

از لحاظ جریان ورود و خروج نقدینگی خرد به بازار سرمایه طی سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طبق آمار و مبالغ موجود، در کل سال 88 بازار سرمایه شاهد ورود 153 میلیارد تومان نقدینگی خرد بود که 71 میلیارد تومان معادل 46 درصد از کل این مبلغ تا قبل از انتخابات به بازار سرمایه تزریق شده بود.

در سال 92 مجموع نقدینگی که از سوی حقیقی ها وارد بازار شد 1،974 میلیارد تومان بود که تنها 22 میلیارد تومان معادل 1 درصد از این مبلغ قبل از برگزاری انتخابات به بازار تزریق شده بود و تقریبا کل این مبلغ در 9 ماه بعد از برگزاری انتخابات وارد بازار شد.

در سال 96 اما تراز ورود و خروج نقدینگی خرد به بازار منفی 155 میلیارد تومان بود که 33 میلیارد تومان معادل 21 درصد از این مبلغ تا پیش از انتخابات از بازار خارج شده بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.