خرید شرکت نفت سپاهان هم به صورت بلوکی محقق شد مهدی صرامی معاون مالی و اقتصادی پالایشگاه اصفهان، از خرید بلوکی شرکت نفت سپاهان خبر داد و به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: چشم انداز خوبی برای پالایشگاه اصفهان مشخص کرده‌ ایم، که بتوانیم تبدیل به یک شرکت پترو پالایشی بزرگ شویم. او گفت: در همین راستا در گام اول شرکت پتروشیمی اصفهان را خریداری کرده ایم، که به مرحله تثبیت مدیریتی رسیده و به صورت بلوکی ١۶.۶٧ درصد و تکمیل زنجیره ارزش اقدام به خرید شرکت نفت سپاهان کرده ایم...

بورس۲۴ : مهدی صرامی معاون مالی و اقتصادی پالایشگاه اصفهان، از خرید بلوکی شرکت نفت سپاهان خبر داد و به خبرنگار بورس۲۴ گفت: چشم انداز خوبی برای پالایشگاه اصفهان مشخص کرده‌ ایم که بتوانیم تبدیل به یک شرکت پتروپالایشی بزرگ شویم. 

او گفت: در همین راستا در گام اول شرکت پتروشیمی اصفهان را خریداری کرده ایم که به مرحله تثبیت مدیریتی رسیده است. وی افزود: در گام بعدی به صورت بلوکی ۱۶.۶۷درصد و تکمیل زنجیره ارزش اقدام به خرید شرکت نفت سپاهان کرده ایم. 

به گفته وی، در مراودات عملیاتی و مالی این دو شرکت می توانند هم افزایی خوبی با پالایشگاه اصفهان داشته باشند و تیم های فنی و اقتصادی در کارگروه‌های مختلف این نقاط مشترک را بررسی و مشخص می‌ کنند. 

صرامی افزود: صد درصد خوراک این دو شرکت از پالایشگاه اصفهان است و گلوگاه های فنی مشخص شده است، البته قیمت هایی که به این دو شرکت داده می‌ شود قیمت های قانونی و مصوب است. امیدواریم شاهد هم افزایی بیشتر این شرکت ها باشیم.