به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات اعلام داشت، شرکت انرژی سپهر ( از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات) در خصوص اتمام فعالیت‌های نصب و آغاز راه‌اندازی پروژه سبلان، به اطلاع می‌رساند پروژه پتروشیمی سبلان یکی از سه پروژه متانول شرکت انرژی سپهر می‌باشد که در راستای جهش دوم صنعت پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید محصولات این صنعت مهم اجرا شده است در اردیبهشت ماه سال جاری رسماً افتتاح خواهد شد. سایر اطلاعات تکمیلی در خصوص پروژه مذکور به پیوست این اطلاعیه منتشر می‌شود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات اعلام داشت، شرکت انرژی سپهر ( از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات) در خصوص اتمام فعالیت‌های نصب و آغاز راه‌اندازی پروژه سبلان، به اطلاع می‌رساند پروژه پتروشیمی سبلان یکی از سه پروژه متانول شرکت انرژی سپهر می‌باشد که در راستای جهش دوم صنعت پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید محصولات این صنعت مهم اجرا شده است در اردیبهشت ماه سال جاری رسماً افتتاح خواهد شد. سایر اطلاعات تکمیلی در خصوص پروژه مذکور به پیوست این اطلاعیه منتشر می‌شود.