منفی ٣ درصد شد دشت سهامداران بانکی ها و فلزی ها تکان خوردند...

بورس۲۴ : شاخص کل بورس تهران با گذشت سه هفته از اردیبهشت ماه با طی کردن روندی منفی افت 2.9درصدی را به همراه داشت ، البته شاخص در هفته سوم 1 درصدی رشد داشته است ، بدین ترتیب افت منفی 2 هفته اول اردیبهشت ماه 3.9 درصد بوده است.

در این پروسه زمانی شاخص صنعت بانکداری بازدهی 6.5درصدی داشته و بیشترین بازدهی را از آن خود کرده است.

شاخص صنعت فلزات اساسی هم با بازدهی4.3 درصدی بیشترین بازدهی و شاخص صنعت مالی با بازدهی 1.3درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت پربازده بورس تهران بودند.

این در حالی است که شاخص صنعت سایر معادن با تک سهم «کماسه» با ثبت افت 22.7 درصدی اولین شاخص با بازدهی منفی ، شاخص فنی-مهندسی با افت 15.2 درصدی دومین صنعت منفی بازار و در نهایت شاخص صنعت رادیویی با افت 13 درصدی سومین صنعت قرمز و زیان ده این دوره زمانی بود.

شرح شاخص

مقدار شاخص در پایان فروردین 1400

مقدار شاخص در پایان هفته سوم اردیبهشت1400

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

242439

238588

1.6

مواد دارویی

111025

106149

4.4

انبوه سازی

9964

9541

4.2

رایانه

60824

57642

5.5

ماشین آلات

279085

268811

3.7

فراورده های نفتی

3645188

3334725

8.5

کانی فلزی

355768

338002

5

کانی غیر فلزی

55261

54212

1.9

غذایی به جز قند

56117

53860

4

زغال سنگ

52916

52902

0

خودرو

230375

210196

8.7

قند و شکر

173048

171649

1

حمل و نقل

25574

24442

4.4

وسایل ارتباطی

50214

48973

2.5

سایر مالی

15655

15206

2.6

انتشار و چاپ

1484325

1484336

0

محصولات کاغذی

110888

110387

0

فلزات اساسی

885117

923310

4.3

شیمیایی

73513

70292

4.4

دستگاه های برقی

5431644

5226043

3.8

سرمایه گذاری ها

29599

29050

1.8

زراعت

214384

196062

5.8

لاستیک

312662

303347

3

چند رشته ای صنعتی

147321

139804

5.1

رادیویی

5998

5215

13

فنی مهندسی

6963

5899

15.2

کاشی و سرامیک

60974

55964

9

بیمه

57576

55508

3.6

منسوجات

16532

16485

0

مالی

1719027

1746019

1.6

سایر معادن

214486

165739

22.7

استخراج نفت

4073

3584

12

محصولات چرمی

25772

24993

3

سیمان

11267

10787

4.3

بانک ها

7114

7580

6.5

برق و گاز و اب و بخار

1642

1577

4

اداره بازارهای مالی

1335

1293

3.1

اطلاعات و ارتباطات

848

839

1

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

1290

1307

1.3

شاخص کل

1219665

1183980

2.9