تعداد فروشندگان مسکن تقریباً در همه شهرها افزایش پیدا کرده است و این فقط مختص تهران نیست.

بورس۲۴ : تعداد فروشندگان مسکن تقریباً در همه شهرها افزایش پیدا کرده است و این فقط مختص تهران نیست.

مشاوران املاک خبر داده اند فایل های فروش آنها در آستانه برگزاری انتخابات به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است. آنها در تحلیل این رویداد از توقع فروشنده ها برای کاهش قیمت مسکن در بعد از انتخابات سخن می گویند.

متوسط قیمت مسکن تابستان پارسال در کشور به 7 میلیون تومان در مترمربع رسید.

تا همین دو سه ماه پیش قیمت متوسط واحدهای مسکونی در شهرهای چسبیده به تهران از 15 میلیون تومان فراتر زد و نوسازها در این بازارها بیش از 30 تا 40 میلیون تومان معامله می شد.

مشاوران املاک در این روزها می گویند واحد نوساز فروشی ندارند چون سازنده ها اندک امیدی به بهبود وضعیت دارند اما مابقی فروشنده ها تعدادشان رو به افزایش است.

در بین کسانی که حاضر به فروش آپارتمان هستند پول لازم ها بیشتر از بقیه به چشم می خورد.