به گزارش بورس ٢۴، نمادشرکت نوش پونه مشهد از تاریخ ٢۶ اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.
بازارگردان نوش پونه مشهد مشخص شد

به گزارش بورس۲۴ ، نمادشرکت نوش پونه مشهد از تاریخ 26 اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.