بلوک ۴٩ درصدی سهام شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور به قیمت پایه هر سهم ١٢۶۶میلیون ریال در روز شنبه ٢٢ خرداد ١۴٠٠ به صورت نقد در بازار سوم فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بورس۲۴ : بلوک 49 درصدی سهام شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور به قیمت پایه هر سهم 1266میلیون ریال در روز شنبه 22 خرداد 1400 به صورت نقد در بازار سوم فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بلوک 49 درصدی سهام شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور (سهامی خاص) توسط سازمان خصوصی سازی به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به وکالت از سوی شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران واگذار می‌شود.

این بلوک 49درصدی، شامل 490 سهم می‌شود که قیمت پایه هر سهم آن برای این واگذاری 1266میلیون و 740 هزار ریال و ارزش کل پایه اعلامی آن نیز 620 میلیارد و 702 میلیون و 600 هزار ریال برآورده شده است.

همچنین مبلغ سپرده شرکت در این مزایده 62میلیارد و 70 میلیون و 260 هزار ریال است و این بلوک 49درصدی در روز شنبه 22 خرداد 1400 به صورت نقد و اقساط توسط کارگزاری بورس بیمه ایران در بازار سوم فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

شایان ذکر است تولید نیروی برق برای تحویل انرژی به شبکه برق ایران مهمترین فعالیتهای شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور را شامل می‌شود و در حال حاضر شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران با 490 سهم، شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز با 400 سهم و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا با 110 سهم سهامداران این شرکت هستند.