به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه و عمران امید در خصوص پیش‌بینی صورت سود و زیان منتهی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠ این شرکت اعلام داشت که در سال جدید سود هر سهم از ۵٨ریال با افزایش ٣ برابری به ١٨٢ ریال خواهد رسید