به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فولاد خراسان در فروردین سال جاری از فروش محصولات خود ٩١٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨٧٠ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فولاد خراسان در فروردین سال جاری از فروش محصولات خود 912 میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 1 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 870 درصد رشد داشته است.