به گزارش بورس ٢۴، بانک گردشگری ۴.٧٢ درصد سهام شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون را به قیمت پایه هر سهم ٣٨٨،٩۴۴ ریال در تاریخ ١٠ خرداد عرضه عمده می کند.
بلوک سهام ۴.٧٢ درصدی «شگامرون» آگهی شد

به گزارش بورس۲۴ ، بانک گردشگری 4.72 درصد سهام شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون را به قیمت پایه هر سهم 388،944 ریال در تاریخ 10 خرداد عرضه عمده می کند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.