به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهمن دیزل اعلام نمود برای تامین نقدینگی جهت خریدقطعات تولید خودرو اوراق مرابحه به مبلغ ۵٠٠ میلیارد تومان منتشر می کند.
بهمن دیزل اوراق مرابحه منتشر می کند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بهمن دیزل اعلام نمود برای تامین نقدینگی جهت خریدقطعات تولید خودرو اوراق مرابحه به مبلغ 500 میلیارد تومان منتشر می کند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.