بورس ٢۴ : بانک ملت روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد : پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی به منظور اعمال در دفاتر بانک و تهیه صورته ای مالی، مبلغ ١٩٠,٠٠٠ ریال برای هر یورو و مبلغ ١۵٩,٠٠٠ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه ١٣٩٩ تعیین شده است .با توجه به وضعیت باز ارزی این بانک اثر با اهیمت بر ترازنامه و صورت سود و زیان خواهد داشت. سپس این بانک تنها ٢٣٠٠ میلیارد تومان بابت سود تسعیر ارز اعلام کرد سودی که بورس نپذیرفت و در نامه ای این بانک را به توقف طولانی مدت نماد تهدید کرد. حالا مجتبی کحالی معاون مالی بانک ملت در خصوص موضوع نرخ تسعیر ارز و عدد آن با توجه به آنچه اعلام شده و تاثیر آن روی «وبملت» به بورس ۲۴ اقدام به شفاف سازی مضاعفی انجام داده است...

بورس۲۴ : بانک ملت روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد : پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی به منظور اعمال در دفاتر بانک و تهیه صورته ای مالی، مبلغ ١٩٠,٠٠٠ ریال برای هر یورو و مبلغ ١۵٩,٠٠٠ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه ١٣٩٩ تعیین شده است .با توجه به وضعیت باز ارزی این بانک اثر با اهیمت بر ترازنامه و صورت سود و زیان خواهد داشت.

سپس این بانک تنها 2300 میلیارد تومان بابت سود تسعیر ارز اعلام کرد سودی که بورس نپذیرفت و در نامه ای این بانک را به توقف طولانی مدت نماد تهدید کرد.

حالا مجتبی کحالی معاون مالی بانک ملت در خصوص موضوع نرخ تسعیر ارز و عدد آن با توجه به آنچه اعلام شده و تاثیر آن روی «وبملت» به بورس۲۴ اقدام به شفاف سازی مضاعفی انجام داده است...

با توجه به اصلاح نرخ تسعیر ارز و ابلاغ بانک مرکزی، تراز ارزی بانک ملت به چه میزان بوده است؟

تراز ارزی بانک ملت حدود 7.4 میلیارد دلار می باشد لیکن مبلغ قابل تسعیر حدود 6.43 میلیارد دلار می باشد.

بر اساس شفاف سازی صورت گرفته از سوی بانک ملت نحوه محاسبه تسعیر دارائی های ارزی بانک بر چه مبنایی بوده است و چرا نرخ اعلامی از سود بانک با محاسبات سهامداران متفاوت است؟

در تسعیر اقلامی پولی هم دارائی های ارزی تسعیر می گردد و هم بدهی های ارزی و انجام عملیات تسعیر بر مبنای نرخ های اعلامی بانک مرکزی به ازای هر دلار 159.000 ریال و یورو 190.000 ریال و سایر اسعار بر مبنای برابری آن ها با یورو در پایان سال 1399 محاسبه شده است.

در خصوص اختلاف بین محاسبات سهامداران و بانک نیز موضوع سود ناخالص و خالص تسعیر ارز می باشد. به نظر می رسد سهامداران محترم سود ناخالص را در نظر می گیرند ولی باید در نظر داشته باشیم که در نتیجه عملیات تسعیر هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک افزایش بسیار زیادی خواهد داشت و از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی نیز در محاسبه مالیات بر درآمد بانک ها متاسفانه نرخ اعلامی بانک مرکزی را ملاک عمل قرار نداده و از نرخ نیمایی برای تشخیص مالیات بانک ها استفاده می نماید که منتج به کسری ذخیره مالیات برای سنوات قبل و سال جاری می گردد و بانک به ناچار مبلغ قابل توجهی به عنوان ذخایر مالیاتی که منشا آن سود تسعیر ارز می باشد، منظور نموده و سود خالص در شفاف سازی قید شده است.

آیا ذخایر ارزی در دسترس بانک با ذخایر قابل محاسبه متفاوت است؟

همانگونه که در سوال اول پاسخ داده شد از کل خالص تراز ارزی بانک مبلغ 6.43 میلیارد دلار قابل تسعیر می باشد. لازم به ذکر است حدود 3 میلیارد دلار از مطالبات بانک ملت بابت تسهیلات اعطایی و اعتبارات اسنادی غیر جاری می باشد.

میزان مالیات و ذخیره در نظر گرفته شده از سوی بانک چه میزان بوده و بر چه مبنایی محاسبه شده است؟

مانده ذخیره مالیات بانک در پایان سال 1398 بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال بوده و در سال 1399 بابت مالیات سنوات قبل حدود 104 هزار میلیارد ریال مالیات در نظر گرفته شده است. مالیات مذکور با استناد به برگ مالیات قطعی سال 1397 که حدود 86.000 میلیارد ریال بوده و مبلغ تعدیل شده برگ تشخیص مالیاتی سال 1398 که بیش از 132.000 میلیارد ریال می باشد محاسبه و در حساب ها منظور شده است.

بدیهی است پیگیری های لازم از مراجع مختلف دادرسی مالیاتی به منظور تعدیل مالیات های مطالبه شده را داشته و خواهد داشت.

آیا سود تحلیلی شرکت اصلی و زیرمجموعه ها نیز در نهایت به مانند سود محاسبه شده نرخ تسعیر ارز با تغییر روبرو خواهد شد؟

صورت های مالی شرکت ها بر مبنای اصول و استانداردهای مالی تهیه می گردد که بانک ها نیز صورت های مالی خود را بر همین اساس و با رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و افشا می نماید اگر منظور از تغییر در سود، منظور نمودن ذخایر می باشد، به اطلاع می رساند بانک ملت در راستای رعایت قوانین و مقررات و شفافیت مالی ذخایر کافی و مناسب و بر مبنای استانداردهای مالی در حساب ها منظور نموده و همواره در جهت حمایت از منافع سهامداران و سپرده گذاران تلاش می نماید.