طبق نامه اخیر معاونت معدنی وزارت صمت برای صادرات فولادی ها، این شرکت ها می توانند به شرط رعایت کف عرضه در بورس کالا، صادرات داشته باشند.

بورس۲۴ : طبق نامه اخیر معاونت معدنی وزارت صمت برای صادرات فولادی ها، این شرکت ها می توانند به شرط رعایت کف عرضه در بورس کالا، صادرات داشته باشند.

احسان دشتیانه، عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان در مورد نامه اخیر وزارت صمت به خبرنگار بورس۲۴ گفت: عرضه و تقاضا در بورس کالا باید بر اساس رقابت باشد. همچنین صادرات باید آزاد شود .

وی گفت: جلوگیری از صادرات، مشروط کردن صادرات و ممنوع کردن آن خلاف احکام توسعه دایمی کشور است. هر گونه کمیته، مدیر کل و معاون وزیر که بخواهد میزان صادرات و کف عرضه تعیین کند، این امضای طلایی و فسادآور است.

دشتیانه افزود: برای چه، در کشوری که مازاد وجود دارد، جلوی صادرات به هر عنوانی گرفته می شود؟ شما می گویید بیشتر از نیاز داخل صادرات می‌کنند؟ هر زمان قیمت داخل افزایش یافت، صادرات انجام نشود و دوباره فروش داخل را بیشتر کنند، این معادله پیچیده ای نیست.

وی ادامه داد: کف قیمت هم قرار است به وسیله کمیته‌ای تعیین شود که این کمیته به خودی خود تبدیل به کمیته طلایی می‌شود.

عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: باید به این نکته توجه کنیم که اساسا محصول با محصول و کارخانه با کارخانه متفاوت است. ممکن است کارخانه‌ای حتی یک کیلو‌گرم هم نتواند صادرات داشته باشد. وقتی می‌گوییم ۷۵ درصد عرضه داخل، به این مفهوم نیست که ۲۵ درصد صادرات می‌شود بلکه کارخانه هایی که توان صادرات دارند، ۲۵ درصد آن را صادر می‌کنند. برخی کارخانجات به دلیل استاندارد، کیفیت، مسافت و ... توان صادرات ندارند.

وی گفت: در این صورت صادرات کاهشی و عرضه بیشتر از نیاز داخل شده. قیمت پایه غیر واقعی در بورس کالا رقابت نمی‌شود و عملا هم بورس کالا غیر واقعی می‌شود و هم صادرات متوقف می‌شود.

وی گفت: این قانون کف عرضه هم از سال ۹۷ اجرا شده، که اساسا مبنای قانونی ندارد و تنها مجرای قانونی جلوگیری از صادرات، فقط رفع تعهد ارزی است.

دشتیانه گفت: مجلس در زمینه طرح زنجیره فولاد باید با تعامل بیشتری عمل کند و این قوانین، زنجیره فولاد را به نابودی می کشاند.