شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته بورس، با افت ٣۵ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

بورس۲۴ : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته بورس، با افت 35 هزار واحدی به کار خود پایان داد.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 4روز

تعداد سهام معامله شده: 14میلیارد و 413میلیون سهم و حق تقدم(افت 30.64درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 111هزار و 721میلیارد ریال(کاهش 31.70درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: یک میلیون و 87هزار و 230نوبت(افت 34.65درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 2189میلیون واحد (افت 6.89درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 43هزار و 332میلیارد ریال(کاهش 23.77 درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: یک میلیون و 207هزار و 850واحد

شاخص بورس در پایان هفته: یک میلیون و 172هزار و 262واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افت 35 هزار و 588واحدی(کاهش 2.95 درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 24روز

تعداد سهام معامله شده: 142میلیارد و 950میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 1241هزار و 320میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 9میلیون و 400هزار و 972نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 14میلیارد و 443میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 283هزار و 415میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: یک میلیون و 307هزار و 707واحد

شاخص بورس تا پایان هفته گذشته: یک میلیون و 172هزار و 262واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افت 135هزار و 445واحدی(معادل 10.36درصد کاهش)