فروش فوری ها در بازار مسکن رو به افزایش گذاشته است تا جایی که در شمال شهر تهران، فروشنده ها خیلی صریح و بدون ترس از ادبیات فروش فوری استفاده می کنند.

بورس۲۴ : فروش فوری ها در بازار مسکن رو به افزایش گذاشته است تا جایی که در شمال شهر تهران، فروشنده ها خیلی صریح و بدون ترس از ادبیات فروش فوری استفاده می کنند.

پیامک های فروش فوری به قدری زیاد شده که در بنگاه ها و عرضه های اینترنتی، مالکان قیمت های مدنظرشان را نسبت به پایان سال گذشته کاهش داده اند.

در مناطقی از تهران قیمت واحدهای فروشی تا 2 درصد نسبت به آخر سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

در محله فرشته واحد 20 سال ساخت با قیمت نوسازهای منطقه 5 برای فروش پیشنهاد می شود.

این در حالی است که در همین محله، سال گذشته قیمت آپارتمان 30 درصد بیشتر از قیمت پیشنهادی کنونی است.

مشاوران املاک می گویند اگر چه قیمت فایل های فروش فوری کاهش چشمگیر از خود نشان می دهد اما برای همین قیمت ها هم دیگر مثل قبل، مشتری دست به نقد و پیگیر وجود ندارد.

مشتریان پیگیر از بازار مسکن خارج شده اند و این خروج زمینه را برای کاهش بیشتر قیمت مسکن فراهم آورده است.

خریداران در نظر دارند خریدهای خود را به بعد از انتخاب موکول کنند.