به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سیمان دشتستان در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٣١۴ ریال سود تلفیقی محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٨۵ درصدی داشته است.سود هر سهم شرکت اصلی ٢٣٨ ریال می باشد.
سود ۶ماهه «سدشت» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع سیمان دشتستان در 6 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1314 ریال سود تلفیقی محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 285 درصدی داشته است.سود هر سهم شرکت اصلی 238 ریال می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.