به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان اعلام نمود ٢٠٠٠ میلیارد تومان اوراق اجاره به منظور سرمایه گذاری درسهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس منتشر می کند.
«ومهان» اوراق اجاره منتشر می کند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان اعلام نمود 2000 میلیارد تومان اوراق اجاره به منظور سرمایه گذاری درسهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس منتشر می کند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.