بورس ٢۴ : قیمت خرید آهن و میلگرد مورد نیاز ساختمان سازها در سال گذشته ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد هزینه ساخت و ساز در مقایسه با دیگر مصالح ساختمانی بوده است. تولیدکنندگان مسکن از این ناحیه بیشترین فشار تورمی را تحمل کردند چون مجبور به خرید نقدی با وزن زیاد هستند. هر چند قیمت خرید مابقی مصالح ساختمانی نیز دست کمی از آهن نداشت.

بورس۲۴ : قیمت خرید آهن و میلگرد مورد نیاز ساختمان سازها در سال گذشته ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد هزینه ساخت و ساز در مقایسه با دیگر مصالح ساختمانی بوده است.
تولیدکنندگان مسکن از این ناحیه بیشترین فشار تورمی را تحمل کردند چون مجبور به خرید نقدی با وزن زیاد هستند.
هر چند قیمت خرید مابقی مصالح ساختمانی نیز دست کمی از آهن نداشت.
مرکز آمار از رشد ۷۶ درصدی شاخص قیمت خرید مصالح ساختمانی در تهران در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ خبر داده است.
مصالح ساختمانی پا به پای قیمت زمین افزایش قیمت پیدا کرده است.
این رشد ۱.۷ برابری قیمت خود عاملی برای رشد ۱.۹ برابری قیمت مسکن در تهران شد.
مرکز‌ آمار می‌ گوید میزان رشد قیمت مصالح ساختمانی در سال ۹۹ در ۸ سال قبل از آن سابقه نداشته است.