بورس ٢۴ : برخی از مجامع سرمایه گذاری های عدالت استانی به دلیل به حدنصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد. میثم فدایی واحد مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاری مجامع آنلاین عمومی به طور فوق العاده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره به خبرنگار بورس ۲۴ گفت : در نوبت اول مجامع ، حد نصاب حضور سهامداران پنجاه درصد به اضافه یک سهم است.
برگزاری مجامع سهام عدالت در موعد مقرر

بورس۲۴ : برخی از مجامع سرمایه گذاری های عدالت استانی به دلیل به حدنصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد.

میثم فدایی واحد مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاری مجامع آنلاین عمومی به طور فوق العاده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره به خبرنگار بورس۲۴ گفت : در نوبت اول مجامع ، حد نصاب حضور سهامداران پنجاه درصد به اضافه یک سهم است.

به گفته وی، امیدواریم برای مجمع این شرکت ها ، با اطلاع رسانی بیشتری از سوی استان‌ها ، رسانه ها و صدا و سیما میزان مشارکت افزایش یابد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : بحث اصلی مورد اختلاف ، نحوه برگزاری الکترونیکی مجامع بود که در بند چ ماده ۶۸ قانون ششم توسعه صراحتا به سازمان بورس و اوراق بهادار این اختیار داده شده که مجامع تمامی ناشرین و نهادهای مالی که تحت نظارت سازمان بورس هستند ، به صورت الکترونیکی برگزار شوند. بنابراین برگزاری مجامع از طریق سامانه مجامع ، کاملا منطبق بر قانون است و هیچ مشکل قانونی وجود ندارد.

این مقام تظارتی گفت : در خصوص اطلاع رسانی هم ، شورای عالی بورس استان‌ها را ملزم کرده ، حداقل دو بار در شبکه استانی و در سایت کدال و در یک روزنامه کثیرالانتشار استانی آگهی مجمع اگهی شود که این کار نیز انجام شده است.

گفتنی است ، پیش از این دادستان استان های همدان و کرمانشاه خواستار لغو برگزاری این مجامع عدالت استانی به دلیل عدم امکان حضور سهامداران شده بودند.همچنین گفته می شود ، سازمان بازرسی کل کشور نیز در نامه ای خطاب به بورس خواستار لغو تمامی این مجامع به علت عدم امکان مشارکت سهامداران شده است.