به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت چرخشگر در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٣ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٣٠١ درصدی داشته است.
نگاهی به عملکرد یک ساله چرخشگر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت چرخشگر در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 33 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 301 درصدی داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.