به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ذوب روی اصفهان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۶٩٣٨ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٢١ درصدی داشته است. سود ناخالص این شرکت با ١۴٣ درصد رشد به ٢٧٧ میلیارد تومان و سود خالص به ۴١۶ میلیارد تومان رسید. حاشیه سود خالص نیز در این دوره ٧٧ درصد بود در حالی که در دوره مشابه قبل این رقم ۴٣ درصد بود.
رشد قابل توجه سود در ذوب روی اصفهان

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ذوب روی اصفهان در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 6938 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 221 درصدی داشته است. سود ناخالص این شرکت با 143 درصد رشد به 277 میلیارد تومان و سود خالص به 416 میلیارد تومان رسید. حاشیه سود خالص نیز در این دوره 77 درصد بود در حالی که در دوره مشابه قبل این رقم 43 درصد بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.