بورس ٢۴ : بانک ها امروز یکی از گروه های سرمایه پذیر بازار بودند که با اقبال سرمایه گذاران روبرو شده و بعد از مدت ها شاهد رنگ سبز بازار در این گروه بودیم. این رخداد متاثر از اخباری بود که این روزها رئیس بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در خصوص تغییرات در مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز بانک ها مطرح کرد و تقویت شایعه افزایش نرخ تسعیر دلار به عدد ١۶ هزار تومان را تقویت کرده است. اما سید کاظم چاوشی مدیر امور مالی بانک ملت در خصوص این شایعات و تاثیر آن بر بانک های با تراز ارزی مثبت به بورس ٢۴ این طور توضیح داد : بر اساس اخبار و شایعاتی که در شبکه های اجتماعی مطرح شده است ، این گمانه زنی در بین اهالی بازار سرمایه تقویت شده که احتمال تعدیل نرخ تسعیر ارز وجود دارد.

بورس۲۴ : بانک ها امروز یکی از گروه های سرمایه پذیر بازار بودند که با اقبال سرمایه گذاران روبرو شده و بعد از مدت ها شاهد رنگ سبز بازار در این گروه بودیم.

این رخداد متاثر از اخباری بود که این روزها رئیس بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در خصوص تغییرات در مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز بانک ها مطرح کرد و تقویت شایعه افزایش نرخ تسعیر دلار به عدد 16 هزار تومان را تقویت کرده است.

اما سید کاظم چاوشی مدیر امور مالی بانک ملت در خصوص این شایعات و تاثیر آن بر بانک های با تراز ارزی مثبت به بورس۲۴ این طور توضیح داد : بر اساس اخبار و شایعاتی که در شبکه های اجتماعی مطرح شده است ، این گمانه زنی در بین اهالی بازار سرمایه تقویت شده که احتمال تعدیل نرخ تسعیر ارز وجود دارد.

وی ادامه داد: البته این موضوع تلویحا در صفحه شخصی ریاست بانک مرکزی نیز منوط بر گام مثبت اداره مالیات در خصوص اصلاح مبنای اخذ مالیات از این سرفصل درآمدی بانک ها نیز تایید شده است که منجر به تقویت تایید این گمانه زنی می شود.

چاوشی افزود: بنابراین موضوع نزدیک شدن نرخ تسعیر ارز به نرخ های نیمایی هنوز رسما به ما ابلاغ نشده اما در صورت وقوع منجر به شناسایی درآمد از سوی بانک ها با تراز ارزی مثبت خواهد شد و قیمت گذاری دارایی و بدهی ارزی بانک ها نیز واقعی تر خواهد شد. همچنین بحث کسری ذخایر مالیاتی هم با اصلاح مبنای اخذ مالیات از این سرفصل درآمدی حذف خواهد شد و یک بند از گزارشات حسابرسی بانک ها حذف خواهد شد.

مدیر مالی بانک ملت در خصوص آخرین وضعیت عملیاتی بانک ملت هم گفت: بر اساس گزارشاتی که در سال مالی 99 منتشر کردیم تراز عملیاتی ما به نسبت سال گذشته بهبود داشت و به نسبت سایر بانک ها نیز فاصله معنا داری داشته است.

سال 99 از منظر سودآوری و جذب منابع ، مصارف ( اعطای تسهیلات) شرایط مطلوبی داشتیم که این امر منجر به تداوم روند صعودی عملیات بانک در سال 1400 خواهد شد.

بر اساس اولین گزارش ماهانه سال 1400 نیز تراز عملیاتی ما در فروردین ماه 1661 میلیارد تومان مثبت بود که به نسبت میانگین سال های قبل رشد قابل توجهی داشته و انتظار تداوم این روند در سال مالی جاری وجود دارد.