به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی پارس در ١ ماهه منتهی به فروردین سال جاری از فروش محصولات خود ٣٢١١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨۴ درصد رشد داشته است.
جهش ٨۴ درصدی فروش پتروشیمی پارس در ماه نخست

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی پارس در 1 ماهه منتهی به فروردین سال جاری از فروش محصولات خود 3211 میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 1 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 84 درصد رشد داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.