به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نیرو کلر در مدت ١ ماهه منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ٢١ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.
پرونده ١ماهه نیروکلر با فروش ٢١ میلیارد تومانی بسته شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت نیرو کلر در مدت 1 ماهه منتهی به فروردین 1400 حدود 21 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.