به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در فروردین ماه حدود ۶٣٩ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.
«ومهان» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در فروردین ماه حدود 639 میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.