به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت چرخشگر در مدت ١ ماهه منتهی به فروردین حدود ٢٧ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.
٢٧ میلیارد تومان درآمد حاصل عملکرد چرخشگر در ماه نخست

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت چرخشگر در مدت 1 ماهه منتهی به فروردین حدود 27 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.