به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رایان هم افزا در مدت ١ ١٢ ماهه منتهی به فروردین حدود ١٩ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.
رایان هم افزا در ماه نخست چقدر درآمد داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت رایان هم افزا در مدت 1 12 ماهه منتهی به فروردین حدود 19 میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.


نظرات

  • pood

    عالیه

    ۱۴۰۰/۲/۷ - ۲۰:۳۷