به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در ۵ ماهه منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ٣٨٩ میلیارد تومان فروش داشته است، که ٧۵ میلیارد تومان متعلق به ماه فروردین می باشد.گفتنی است فروش ۵ماهه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته جهش ١٧١ درصدی داشته است.گزارش بسیار خوبی است.
جهش چشمگیر ١٧١ درصدی فروش «چکاپا» در ۵ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در 5 ماهه منتهی به فروردین 1400 حدود 389 میلیارد تومان فروش داشته است، که 75 میلیارد تومان متعلق به ماه فروردین می باشد.گفتنی است فروش 5ماهه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته جهش 171 درصدی داشته است.گزارش بسیار خوبی است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.