به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان خاش در ١ ماهه منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ١٨ میلیارد تومان فروش داشته است .
سیمان خاش در فروردین ماه چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان خاش در 1 ماهه منتهی به فروردین 1400 حدود 18 میلیارد تومان فروش داشته است .


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.