به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنایع سیمان غرب در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١۴٨٧ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٧٩ درصدی داشته است.
١٢ماهه صنایع سیمان غرب بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت صنایع سیمان غرب در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1487 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 79 درصدی داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.