به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ایرانیت در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٩٧ ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٨٢ درصدی داشته است.
ایرانیت در ۶ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت ایرانیت در 6 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 197 ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش 82 درصدی داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.