معاون اول رئیس جمهور گفت: هر مدیری که با سوء استفاده از فرصت دیگران واکسن بزند، صلاحیت مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی خسارت زده است و...

بورس۲۴ : معاون اول رئیس جمهور گفت: هر مدیری که با سوء استفاده از فرصت دیگران واکسن بزند، صلاحیت مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی خسارت زده است و باید به سرعت از مسئولیت کنار گذاشته شود.

منبع: صدا و سیما