به گزارش کدال نگ بورس ٢۴، شرکت سیمان تهران از افزایش نرخ فروش از ٢٢٠ به ٣٠٨ میلیون ریال خبر داد.
سیمان تهران مجوز افزایش نرخ گرفت

به گزارش کدال نگ بورس۲۴ ، شرکت سیمان تهران از افزایش نرخ فروش از 220 به 308 میلیون ریال خبر داد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.