با گذشت ۱۷ روز از آغاز هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام، به نظر می ‌رسد ‌رایزنی ‌ها برای اجرای رفع تحریم‌ های ایران و بازگشت آمریکا به برجام در حال حصول به نتیجه است. انریکه مورا معاون رییس سیاست خارجی اروپا در توییتی نوشت...

بورس۲۴انریکه مورا معاون رییس سیاست خارجی اروپا در توییتی نوشت: پس از مذاکرات فشرده که به نظر می ‌رسید به بن رسیده پیشرفت ‌هایی حاصل شده که به هیچ وجه ساده نبود. با این حال اکنون باید جزییات کار را نهایی کنیم.

به گزارش ایرنا، با گذشت ۱۷ روز از آغازهجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام، به نظر می ‌رسد ‌رایزنی ‌ها برای اجرای رفع تحریم‌ های ایران و بازگشت آمریکا به برجام در حال حصول به نتیجه است.

انریکه مورا معاون رییس سیاست خارجی اروپا در توییتی نوشت: «پس از مذاکرات فشرده که به نظر می‌رسید به بن رسیده پیشرفت‌هایی حاصل شده که به هیچ وجه ساده نبود. با این حال اکنون باید جزییات کار را نهایی کنیم.

او نوشته: مساله مهم و کلیدی در این زمینه تعهدی است که همه طرف‌ها برای دستیابی به یک هدف مشترک نشان داده اند. آمریکا در حال پیوستن دوباره به برجام و اجرای کامل آن است.»