منابع غربی به نقل از آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی از آغاز گفت ‌و گوهای فنی میان ایران و آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در وین خبر دادند...

بورس۲۴منابع غربی به نقل از آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی از آغاز گفت‌ و گوهای فنی میان ایران و آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی در وین خبر دادند.

منبع: تسنیم