به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع سیمان غرب نرخ های خود را از ٢،٢٠٠،٠٠٠ ریال به ٣،٠٨٠،٠٠٠ ریال افزایش داد.
«سغرب» از افزایش نرخ خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنایع سیمان غرب نرخ های خود را از 2،200،000 ریال به 3،080،000 ریال افزایش داد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.