به گزارش بورس ٢۴، نماد توسعه اقتصادی آرین از تاریخ ١ اردیبهشت ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.
نماد توسعه اقتصادی آرین بازارگردانی می شود

به گزارش بورس۲۴ ، نماد توسعه اقتصادی آرین از تاریخ 1 اردیبهشت ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.