فولاد کویر در اسفند ماه به صورت خاص ظاهر شده و توانست با فروش عالی پروند سال ٩٩ را با جهش فروش و افزایش انتظارات برای سود سازی بالا ببندد.

بورس۲۴ : فولاد کویر در اسفند ماه به صورت خاص ظاهر شده و توانست با فروش عالی پروند سال 99 را با جهش فروش و افزایش انتظارات برای سود سازی بالا ببندد.

شرکت در اسفند ماه با فروش عالی 757 میلیاردی همراه شده است.

فروش 12 ماهه کویر درسال 99 رشد قابل توجه 88 درصدی داشته است.

با توجه به افزایش نرخ های فروش در اسفند ماه به دلیل رشد قیمت های جهانی انتظار می رود با این نرخ ها فروش سال 1400 در کویر رشد قابل توجهی داشته و این رشد فروش منجر به سود سازی بالایی در سهم شود.

فروش های فصلی شرکت به سطوح متوسط 2500 میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب برای سال جاری ثبت فروش بالای 10 هزار میلیاردی و تحولات بنیادی جدی در فولاد کویر امکان پذیر است.