مدیر نظارت بر بورس ها ی سازمان بورس در نامه ای با اعلام چند شرط از سرگیری معاملات الگوریتمی را بلامانع اعلام کرد. گفت و گوی بورس ٢۴ با یک مقام نظارتی

بورس۲۴ : مدیر نظارت بر بورس ها ی سازمان بورس در نامه ای با اعلام چند شرط از سرگیری معاملات الگوریتمی را بلامانع اعلام کرد.

در این نامه که خطاب به کارگزاران نوشته شده آمده است : پیرو اطلاعیه مورخ اول مهر ۹۹ در خصوص عدم امکان انجام معاملات الگوریتمی، به اطلاع می رساند ارائه خدمات معاملات الگوریتمی توسط موسسات دارای مجوز از این سازمان به شرط رعایت تمامی موارد زیر بلامانع است:

۱ .رعایت مفاد الزامات معاملات الگوریتمی پیوست بند ۱۰ صورتجلسه ۶۱۹ مورخ ۷ بهمن ۹۸ مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس اوراق بهادار و موضوع ابلاغیه مورخ ۱۱ فروردین ۹۹

۲ .ارائه زیرساخت نظارتی سامانه مورد استفاده به سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران

۳ .عدم استفاده از الگوریتم های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انظباطی کارگزاران

۴ .اخذ تاییدیه قابلیت های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران

۵ .اخذ تاییدیه قابلیت های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت فرابورس ایران

.اخذ تاییدیه الزامات فنی سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

۷ .اخذ تاییدیه الزامات امنیتی در سطح زیرساخت و سامانه الگوریتمی از مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه

۸ .ارایه لاگ ها و گزارشات دورهای از عملکرد سیستم به مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازارسرمایه

محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس و اوراق بهادارضمن تائید نامه مزبور به خبرنگار بورس۲۴ گفت: پیرو اطلاعیه مورخ اول مهر ۹۹ در خصوص عدم امکان انجام معاملات الگوریتمی، ارائه خدمات معاملات الگوریتمی توسط موسسات دارای مجوز از این سازمان به شرط رعایت مواردی بلامانع است.