به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٧ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٧٩ درصدی داشته است.