به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٧٩٣ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٠٩ درصدی داشته است.